5. kolo DTPS 2021 – Červený kláštor

 PROPOZÍCIE SÚŤAŽE

Organizátor a usporiadateľ: Cyklistická Detská Tour, Sportinstitut s.r.o., Slovenský zväz cyklistiky, OZ Šport spája, KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, Obec Lechnica

Dátum konania súťaže
28. augusta 2021 /sobota/

Presné miesto štartu a cieľa:
v areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, v spolupráci s obcou Lechnica

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej Tour. Súťaž bude prebiehať na spevnených a trávnatých cestách areálu a okolia. Kategória Baby spevnená cesta.

Čas štartu
Kategória Baby štart 10.30h hod. ostatné kategórie následne až po rodičov.

Miesto a čas prezentácie
KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka
27. augusta 2021   17.30h – 18.30h
28. augusta 2021   08.00h – 10.00h  

Prihlásenie
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na https://www.mtbiker.sk/kalendar/2021/33832/5-detska-tour-petra-sagana

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácii, nutné je však prísť s dostatočným predstihom. Organizátor si vyhradzuje právo zastaviť registráciu pri veľkom počte záujemcov s ohľadom na platné hygienické pravidlá  Covid 19. Na podujatie sa prihlasuje aj doprovod súťažiaceho.

DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácii vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel (rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórii Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov. Prednostné radenie na štart podľa súťažného poriadku www.detskatour.sk respektíve zverejnených aktuálnych informácií organizátora.

Na prezentácii nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.  Pokiaľ nasadený cyklista z priebežného poradia nie je online prihlásený na štart nebude postavený prednostne.

Kategórie

Baby   2017 a viac
Mikro   2015– 2016
Mili   2013– 2014
Mini   2011– 2012
Mladší Žiaci-čky   2009– 2010
Starší Žiaci-čky   2007– 2008

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť. Vyhlasovať a oceňovať budeme 3 najlepších vo všetkých súťažných kategóriách. Organizátor bude na podujatí informovať či bude dekorovať víťazov priamo na podujatí.

Program
Organizátor si vyhradzuje právo neuskutočniť kultúrny program v plnom rozsahu pokiaľ to aktuálne hygienické pravidlá neumožnia.

Štartovné

0 €                                          kategória baby

3 €                                          kategória mikro až starší žiaci, rodičia

           

Ceny
Každý účastník obdrží  plagát Petra Sagana, minerálnu vodu Budiš, tyčinku Bombus.
Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.
Kategória mikro až rodičia prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana, ceny od partnerov.

Bodovanie DTPS pre rok 2021. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórii štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 25 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 30 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 24, tretí 23  až po dvadsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórii štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 35 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 40 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 34, tretí 33 až po tridsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.  Pre rok 2021 získava bonusový 1 bod každý cyklista, ktorý príde do cieľa a to aj v prípade straty 1, či viacerých kôl na víťaza.  Do konečného bodovania sa započítavajú 4 najlepšie výsledky (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítavajú kolá, kde účastník získal najmenej respektíve žiadne body). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára.

Trate Detskej tour
Trate pre DTPS pre rok 2021 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 5 – 10 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie „Baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Súťaž rodinných príslušníkov

Súťaže sa môžu zúčastniť aj rodinní príslušníci účastníkov pokiaľ majú aspoň 25 rokov a viac a majú príbuzenský vzťah s účastníkom detských kategórií DTPS. Trať a počet okruhov ako mladší resp. starší žiaci.

Mapa areálu

Ubytovanie

V areáli KÚPEĽOV ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka, v dvojlôžkových izbách, či kúpeľných domčekoch.

kontakt: rezervacie@kupelecks.sk, 0914 338 829

Iné

 1. a) Z dôvodu stále pretrvávajúcej svetovej pandémie ochorenia COVID-19 sú všetci účastníci povinní dodržiavať všetky hygienické a bezpečnostné predpisy podľa nariadení Vlády SR. V záujme dodržiavania všetkých vyššie opísaných bezpečnostných opatrení môže pri vstupe do areálu prevádzkovateľ pristúpiť ku kontrole účastníka – jeho ochranných prostriedkov a k meraniu jeho telesnej teploty. Registračné a kontaktné miesta sú upravené tak, aby prichádzalo k minimálnemu kontaktu medzi účastníkmi a so zamestnancami areálu. Do kancelárie pretekov je povolený vstup iba s ochranným prostriedkom horných dýchacích ciest FFP2. Dodržuje sa bezpečnostná vzdialenosť 2 metre.
  Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia.
  Do areálu pretekov budú vpustení iba prihlásení pretekári a doprovod. V celom areáli platia už skôr prijaté prísne hygienické a preventívne opatrenia. Na viacerých kontaktných miestach sú nainštalované dezinfekčné prostriedky, spoločné priestory sú pravidelne dezinfikované a všetci naši zamestnanci sú vyškolení a vybavení ochrannými prostriedkami. Pri registrácii zastupuje celý tím, či cyklistu jedna osoba s negatívnym AG testom všetkých členov tímu, nie starším ako 12 hodín od začiatku podujatia (podujatie začína registráciou 27.augusta. o 17:30).
  Podmienku negatívneho testu na ochorenie Covid-19 je možné nahradiť potvrdeniami uvádzanými v § 5 aktuálne platnej vyhlášky ÚVZ SR č. 199/2021 V.v. (V prípade aktualizácie a zmeny vo vyhláške budeme informácie aktualizovať na www.kphc.sk) Počty štartujúcich budú v prípade obmedzení regulované na požadované počty, podľa dátumu prihlásenia. V prípade potreby limitovať počty účastníkov podujatia, si organizátor vyhradzuje právo časového posunu štartov jednotlivých kategórií, prípadne rozdelenie podujatia na viacero častí. Organizátor priamo na podujatí ohlási, či bude prebiehať po skončení kategórie aj dekorovanie víťazov.
 2. Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na detskatour.sk
 3. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť.
 4. Deťom odporúčame lekársku prehliadku.
 5. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou, podujatie je však poistené.
 6. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky).
 7. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
 8. Počas oficiálneho tréningu v čase od 9.00h do 10.15h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate.
 9. Z tohto podujatia m bude zhotovený audio-video záznam a bude zverejnený na webovom sídle organizátora, FB stránke. Svojou účasťou dávate súhlas zo zverejnením na tieto účely.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.Top