Tour 2021

4. APRÍL

Lučenec
"presunuté"

2. MÁJ

Šamorín
"presunuté"

9. Máj

Žilina
"presunuté"

22. Máj

Malý Slavkov

20. Jún

Stupava

27. Jún

Topolčianky

28. August

Pieniny

18. September

JasnáNews

2%

Ďakujeme Vám, že podporujete našu Detskú tour Vašimi 2% z dane. Tlačivo pre naše Šport spája nájdete na Vyhlásenie 2% Detská tour (PDF)

Čítač Viac 2%


Top