5. kolo – Nová Dubnica – propozície

Organizátor a spoluorganizátor
Cyklistická Detská Tour, Sportinstitut s.r.o., Slovenský zväz cyklistiky
Aktivity DW klub, Novodubnický Superbiker, CEA EUROPE.SK, s.r.o.

Dátum konania súťaže
16. júna 2019 /nedeľa)

Presné miesto štartu a cieľa
Základná škola Janka Kráľa 1, 018 51 Nová Dubnica
48°56’17.3″N 18°08’57.2″E

Trate
Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.
Súťaž bude prebiehať v priestoroch miestnej základnej školy a okolí

Čas štartu
Kategória Baby štart 10.30 hod., ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

Miesto a čas prezentácie
Mestská Plaváreň, ul. Petra Jilemnického    15. júna / 17.00h – 18.30h
Mestská Plaváreň, ul. Petra Jilemnického    16. júna / 8.00h –  10.00h                              

Kategória mladší žiaci-čky, starší žiaci-čky, rodičia možné prezentovať 26. mája až do 11h.

Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém, ktorý nájdete na http://5kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom.

DTPS štartuje s čipmi a s nevratnými štartovnými číslami, ktoré budú na prezentácií vydávané vzostupne bez ohľadu na kategórie. Radenie do štartovacieho koridoru sa postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas fyzickej prezentácie, nie výkonnosť ani online prihlásenie) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie Baby. V kategórií Baby budeme radiť deti podľa vlastného posúdenia rodičov (skúsenejšie deti dopredu) prípadne rozhodnutia rozhodcov. Prednostné radenie na štart podľa súťažného poriadku www.detskatour.sk

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

Online prihlásenie nemá priamy súvis s prideleným štartovým číslom. Žiadame však účastníkov, aby využívali online prihlasovací formulár, aby tak urýchlili tak samotnú prezentáciu v mieste konania súťaže.  Pokiaľ nasadený cyklista z priebežného poradia nie je online prihlásený na štart nebude postavený prednostne.

Kategórie

Baby   2015 a viac
Mikro   2013– 2014
Mili   2011– 2012
Mini   2009– 2010
Mladší Žiaci-čky   2007– 2008
Starší Žiaci-čky   2005– 2006

PROGRAM:
Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program ako divadlo, nafukovacie atrakcie, animátori a iné, ktorý zabezpečuje organizátor a spoluorganizátor podujatia.

Štartovné
0 €  kategória baby
2 €  kategória mikro až starší žiaci

Ceny
Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) respektíve plagát Petra Sagana. Prvých 300 účastníkov obdrží darček od spoluorganizátora NOVODUBNICKÝ SUPERBIKER pri prevzatí štartového čísla. Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci. Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana.

Bodovanie Detskej tour
Bodovanie DTPS pre rok 2019. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 35 a viac súťažiacich tak boduje prvých 25 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 30 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 24, tretí 23  až po dvadsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 50 a viac súťažiacich tak boduje prvých 35 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 40 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 34, tretí 33 až po tridsiateho piateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod.  Pre rok 2019 získava bonusový 1 bod každý cyklista, ktorý príde do cieľa a to aj v prípade straty 1, či viacerých kôl na víťaza.  Do konečného bodovania sa započítava 7 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítavajú kolá, kde účastník získal najmenej respektíve žiadne body). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára.

Trate Detskej tour Trate Detskej tour
Trate pre DTPS pre rok 2019 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie :
a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 7 – 10 minút
c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 10 – 15minút
d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 25 minút
f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 25 – 35 minút.

Podmienky účasti:
Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie “Baby” je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel, ale zároveň sa zakazujú cyklokrosové bicykle. Cyklistická prilba je povinná.

Ubytovanie:  
www.elitehotel.sk Nová Dubnica
www.hoteldynamic.sk Nová Dubnica
www.apartman-hotel-kristina.sk Dubnica nad Váhom

Parkovanie:
Parkovisko č. 1 :   48°56’10.2″N 18°08’58.9″E  Ulica SNP smer Kolačín, po naplnení kapacity bude spoluorganizátor navigovať autá na pozdĺžne parkovanie popri ceste.
Parkovisko č. 2:    48°56’16.7″N 18°08’35.4″E  Pri kine PANOREX
Parkovanie č.3:    Pozdĺžne parkovanie – ul Petra Jilemníckeho /aj trávnatá plocha/

Súťaž rodinných príslušníkov:
Súťaže sa môžu zúčastniť aj rodinný príslušníci účastníkov pokiaľ majú aspoň 25 rokov a viac a majú príbuzenský vzťah s účastníkom detských kategórií DTPS. Trať a počet okruhov ako mladší žiaci. Štartovné 2 €. Prihlasovanie tejto kategórie len na mieste prezentácie (nie online).

Iné

  1. Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk
  2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
  3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
  4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou, podujatie je však poistené.
  5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
  6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/
  7. Z kapacitných dôvodov nie je možné stavanie tímových stanov
  8. Počas oficiálneho tréningu v čase od 9.00h do 10.15h je možné pohybovať sa na trati len cyklistom so štartovým číslom. Prosíme rodičov a divákov, aby sa pohybovali mimo vyznačenej trate

 

Mapa:

 

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.Top