Tour 2021

Čoskoro zverejníme aktualizovaný nový (snáď už konečný) kalendár Detskej tour 2021

4. APRÍL

Lučenec
"presunuté"

2. MÁJ

Šamorín
"presunuté"

9. Máj

Žilina
"presunuté"

22. Máj

Malý Slavkov
"presunuté"

20. Jún

Stupava

27. Jún

Topolčianky

28. August

Pieniny

18. September

JasnáNewsTop