DTPS – 8. kolo Podlesok – Hrabušice “FINÁLE”

Bicyklovať je zábava

Usporiadateľ: Cyklistická Detská tour
Obec Hrabušice
Autocamping Podlesok

Informácie:
www.detskatour.sk,
riaditeľ Detskej tour: Peter Zánický, tel. 0908 930 083.

Termín: sobota 13. 9. 2014 od 10.45 hod.

Miesto konania: Hrabušice – Podlesok – KOLIBA priestor štartu a cieľa

Prihlášky: Online prihlasovanie na www.sao-tatry.sk

Prezentácia:
piatok 12. 9. 2014 od 18:00 do 20:00 hod.
sobota 13.9. 2014 od 08:00 do 10:15 hod. Hrabušice-Podlesok – KOLIBA
Na prezentáciu je potrebné priniesť kartu poistenca dieťaťa.

Štartovné: Pre kategórie baby 0 Eur Pre kategórie mikro až starší žiaci 1 Eur Pre kategóriu kadetov a kadetky podľa propozícii.

Štart: Štart Detskej tour Petra Sagana od 10.45 hod. (od kategórie baby). Predpokladané ukončenie poslednej kategórie a vyhlásenie výsledkov po 14.30 hod.

Kategórie:
B1: Zavod Baby ročník narodenia 2010 a mladší
M1: Závod Mikro na 3-5 min. ročník narodenia 2009 – 2008
M3: Závod Mili na 6-8 min. ročník narodenia 2007 – 2006
M4: Závod Mini na 9-15 min. ročník narodenia 2005 – 2004
V1: Závod Mladší žiaci na 16-20 min. ročník narodenia 2003 – 2002
V2: Závod Starší žiaci nad 20 min. ročník narodenia 2001 – 2000
K1: Závod Kadeti trať “Do pohody” ročník narodenia 1999 – 1998
K2: Závod Kadetky trať “Do pohody” ročník narodenia 1999 – 1998

Dievčatá a chlapci sú vyhodnocovaní v kategórii samostatne.
Deti môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý podpíše prihlášku pri prezentácii v deň konania detskej tour.

Ubytovanie:
Ponuku ubytovania v okolí Slovenského raja nájdete aj na:
http://www.slovenskyraj.sk/obce/hrabusice/hrabusice.html

Program: Okrem cyklistickej súťaže budú pre deti zdarma pripravené detské atrakcie, ako nafukovacie atrakcie, detské Divadelné predstavenie.

Bodovanie Detskej tour:
V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 15 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Uvedené platí aj pre prípad, ak je pretekárov na štarte danej kategórie menej ako pätnásť (napr. ak je počet pretekárov v danej kategórii na štarte 7, potom posledný pretekár na siedmom mieste získa 9 bodov.) V celkovom hodnotení Detskej Tour rozhoduje v prípade rovnosti bodov lepšie dosiahnuté najlepšie výsledky. V celkovom hodnotení oceňujeme najúspešnejšieho v každej kategórií.

Podmienky účasti: Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorý bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia. Pre kategórie „baby“ je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

Ceny: Každý účastník obdrží účastnícky list (diplom) s podpisom Petra Sagana. Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci + sladkosť. Kategória mikro až kadet prví traja v každej kategórií poháre a medaile Petra Sagana.

Podmienky účasti: Detský závod sa uskutoční za každého počasia, len v prípade extrémne nepriaznivého alebo chladného počasia si usporiadateľ z bezpečnostných dôvodov vyhradzuje právo na zmenu, alebo zrušenie detského závodu. Každé dieťa jazdí na súťaži dobrovoľne, na vlastné nebezpečenstvo. Za dieťa je zodpovedný výhradne zákonný zástupca, ktorý sprevádza svoje dieťa na uzavretom a vyznačenom okruhu. Na bezpečnosť detí, v mieste konania detského závodu, budú okrem zákonných zástupcov dohliadať aj usporiadatelia. Prilba je povinná pre všetky deti počas celého detského závodu. Zloženie prilby počas pretekov bude potrestané diskvalifikáciou dieťaťa
Usporiadateľ, ako aj všetky osoby a organizácie, ktoré sú spojené s uskutočnením podujatia, odmietajú výslovne účastníkom každé ručenie za škody osôb, vecí a majetku, ktoré sa vyskytnú pred, v priebehu alebo po podujatí. Deti jazdia dobrovoľne, v každom ohľade na vlastné nebezpečenstvo a ich zákonní zástupcovia nesú civilnú (občiansku) aj trestnoprávnu zodpovednosť za všetky škody spôsobené deťmi zverenými do ich opatery. Zákonní zástupcovia sa podpisom zriekajú uzavretia tohto ručenia pri každom v súvislosti so súťažou utrpenom úraze alebo nehode na právo postupovania alebo postih voči usporiadateľom a ich zmocnencom. Zákonný zástupca berie na vedomie, že v prípade úrazu nebude klásť na usporiadateľov žiadne nároky. Ďalej zákonný zástupca berie na vedomie, že sa dodržia nariadenia usporiadateľov. Zákonný zástupca je týmito informáciami uzrozumený (súhlasí) s podmienkami účasti dieťaťa jemu zverenému do opatery a prihlasuje svoje dieťa zverené do opatery na vyššie uvedené podujatie.
Organizátor detského podujatia si vyhradzuje právo zmeny programu.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *

Táto webová stránka používa Akismet na redukciu spamu. Získajte viac informácií o tom, ako sú vaše údaje z komentárov spracovávané.Top