6.kolo – Dolný Kubín – Propozície

Organizátor a usporiadateľ

Cyklistická Detská tour a Cykloklub Dolný Kubín

 

Dátum konania súťaže

2.júla 2016 /sobota/

 

Presné miesto štartu a cieľa

Dolný Kubín, Ul. Športovcov 2690 (vedľa zimného štadiónu na sídlisku Bysterec)

 

Trate

Dĺžka a náročnosť trate podľa kategórií a súťažného poriadku Detskej tour.

 

Čas štartu

Kategória baby štart 11.00 hod. ostatné kategórie následne až po starších žiakov.

 

Miesto a čas prezentácie

Dolný Kubín, Gäceľská cesta 2667/4 (Penzion Koliba)

 • 1. júla 18.00 hod. – 19.30 hod
 • 2. júla   8.30 hod. – 10.30 hod.

 

Prihlásenie:
Cez online prihlasovací systém,ktorý nájdete na http://6kolo-detskatour-petrasagana.mtbiker.sk/

Online prihlasovanie do 1. júla do 11 hod., následne možné prihlásenie už len priamo pri prezentácií.

 

Prihlásiť sa na súťaž je možné aj v deň konania podujatia na prezentácií, nutné je však prísť s dostatočným predstihom. Všetci vopred online prihlásení súťažiaci budú na záverečnom kole Detskej tour zaradení do zlosovania o ceny od partnera súťaže.

 

Radenie do štartovacieho koridoru:

 

Postupuje podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas prezentácie, nie výkonnosť alebo priebežné poradie pretekára ) a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie baby. Avšak prví traja v priebežnom poradí príslušnej kategórie sú radení na štart prednostne bez ohľadu na to, kedy si vyzdvihli štartové číslo.

Na prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov (len zákonný zástupca). V prípade, že štartové čísla vyberá tréner jedného klubu musí sa preukázať oprávnený licenciami SZC (nutnosť preukázania sa rovnakým klubom) prípadne kartičkami poistenca štartujúcich.

 

Kategórie:

Baby   2012 a viac
Mikro   2010– 2011
Mili   2008– 2009
Mini   2006– 2007
Mladší Žiaci   2004– 2005
Starší Žiaci   2002– 2003

Každá kategória je súťažou chlapcov a dievčat. Spoločne štartujú len v prípade nízkeho počtu štartujúcich. Vyhlasovaná je každá kategória zvlášť.

 

PROGRAM:

Počas celého podujatia bude pripravený pre účastníkov aj kultúrny program, ktorý zabezpečuje organizátor podujatia.

 

Štartovné

0 €      kategória baby

1 €      kategória mikro až starší žiaci

 

Ceny

Každý účastník obdrží plagát Petra Sagana.

Každý účastník po prejdení cieľom získa účastnícku medailu od organizátora podujatia.

Kategória Baby je nesúťažná, ceny obdržia všetci účastníci.

Kategória mikro až starší žiaci prví traja v každej kategórií plaketa a medaile Petra Sagana.

 

Bodovanie Detskej tour

Bodovanie DTPS pre rok 2016. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje 30 a viac súťažiacich tak boduje prvých 20 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 25 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 19, tretí 18 až po dvadsiateho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. Do konečného bodovania sa započítava 7 najlepších výsledkov (pri účasti na všetkých kolách DTPS sa nezapočítava kolo, kde účastník získal najmenej bodov). Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ lepší počet vyšších umiestnení b/ nižší vek pretekára

 

Trate Detskej tour

Doporučené sú nasledovne pre dané kategórie :

 • a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty
 • b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 4 – 7 minút
 • c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 12minút
 • d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 12 – 15 minút
 • e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút
 • f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút

 

Podmienky účasti:

Pretekári v týchto kategóriách môžu štartovať len s písomným súhlasom zákonného zástupcu, ktorí bude na svojho zverenca dohliadať počas konania celého podujatia.
Pre kategórie “baby” je dovolené používať aj odrážadlá, trojkolky alebo kolobežky. Pre ostatné kategórie sa doporučuje horský bicykel. Cyklistická prilba je povinná.

 

Ubytovanie

Pre účastníkov odporúčame:

 • Penzion Koliba, Gäceľská cesta, Dolný Kubín, tel. +421 908 111096, www.penzionkoliba.sk
 • Hotel PARK****, Radlinského 21, Dolný Kubín, tel: +421 43 581 11 11, +421 918 913 012, www.cityhotelpark.sk
 • Hotel Orava***, Srňacie 1, Dolný Kubín, tel. +421 43 589 5256, www.hotelorava.sk (5 km od Dolného Kubína)
 • Penzión Kuzmínovo, Gäceľská cesta, Dolný Kubín ,tel. +421 43 5866094, www.kuzminovo.sk
 • Tília kemp Gäceľ, Gäceľská cesta, Dolný Kubín, tel. +421 43 5865110, http://www.kemptilia.sk (2 km od Dolného Kubína)
 • Ubytovanie v Leštinách, Leštiny, tel. +421 43 5895 221, www.privativka-miky.szm.sk. (6 km od Dolného Kubína)

 

Iné

 1. Detská tour sa uskutoční za každého počasia – za extrémneho počasia si organizátor vyhradzuje právo na zmenu prípadne zrušenie súťaže. Sledujte informácie na www.detskatour.sk
 2. Každý účastník štartuje na vlastnú zodpovednosť
 3. Deťom odporúčame lekársku prehliadku
 4. Poriadateľ neručí za škody na zdraví a majetku, ktoré vzniknú účastníkom v súvislosti so súťažou
 5. Pre súťaž je povolený horský bicykel v dobrom technickom stave (kategória baby aj odrážadlá, trojkolky)
 6. Súťaž sa riadi týmito pravidlami prípadne ak nie je vyššie uvedené, tak súťažným poriadkom Detskej tour viď https://detskatour.sk/sutazny-poriadok/