2%

Aj v roku 2018 nás môžete podporiť 2% z vašej dane. Finančné prostriedky budú použité výlučne na fungovanie Detskej tour Petra Sagana 2018. Zabezpečíme divadelné predstavenie pre deti, súťaže, animátorov a podobne.

Za podporu Vám vopred ďakujeme.

Dokumenty:
Vyhlásenie (DOCX)
Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov 2017 (DOC)