Priebežné poradie podľa kôl 2017

Priebežné poradie po 6.kole